วันที่

03 ก.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สาขาพระราม 3

79/3 ถนนสาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2673 5555 ต่อ 2223-4

สถานที่เจาะ : ชั้น 2 หลัง CDS

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.