วันที่

03 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

369 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0-2758-4646 ต่อ 2219

สถานที่เจาะ : Hall Room

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.