วันที่

03 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

165/285 อาคารสารินเพลส ชั้น 5 ซอยรัชดาภิเษก 46 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2930 3418 ต่อ 229

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมตู้คอน (ด้านหน้า)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.