วันที่

03 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

120 ม. 7 ซ.เทศบาล 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0 2756 4971-80 ต่อ 209

สถานที่เจาะ : ข้างอาคารอเนกประสงค์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.