วันที่

04 ก.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สาขาอาคารเซ็นทรัลสีลม

306 อาคารเซ็นทรัลสีลมชั้น 4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 101 8035

สถานที่เจาะ : ห้อง ETHIC

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.