วันที่

09 ก.ย.

เวลา

08:30 - 16:30

สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม

33/3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 403 1213

สถานที่เจาะ : ชั้น 3

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.