วันที่

09 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

393 ม.17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปรากร

โทรศัพท์ : 02 315 3283 ต่อ 336

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารโรงงาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.