วันที่

09 ก.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

บมจ.เอเชียประกันภัย 1950

183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 869 3399 ต่อ 1561

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมชั้น 2 ฝั่งการตลาด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.