วันที่

09 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

กรมท่าอากาศยาน

71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 287 0320 ต่อ 2624

สถานที่เจาะ : ห้องโถ่งชั้น 1 อาคาร 10 ชั้น กรมท่าอากาศยาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.