วันที่

10 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

51 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02 463 6420 ต่อ 604

สถานที่เจาะ : ห้องโสต

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.