วันที่

10 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

อาคารบางนาทาวเวอร์

ชั้น 17 อาคาร B 2/3 ม.14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02 312 0140 ต่อ 1828

สถานที่เจาะ : ข้างอาคารบางนาทาวเวอร์ B

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.