วันที่

11 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (โรงงาน 2)

3 หมู่ 7 ถนนกิ่งก้ว-ลาดกระบัง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02 175 2100 -10 ต่อ 1205

สถานที่เจาะ : ห้องสัมมนา ชั้นล่าง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.