วันที่

04 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ อาคารจี ทาวเวอร์

9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 544 1270

สถานที่เจาะ : ห้องร่มโพธิ์ 2 ชั้น 11 อาคารจีทาวเวอร์,หน้าอาคารจี ทาวเวอร์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.