วันที่

04 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลธนบุรี 2

43/4 ถนนบรมราชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 487 2100 ต่อ 5015

สถานที่เจาะ :  คลินิกพัฒนาการเด็กชั้น 2 อาคาร 2

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.