วันที่

08 ก.ย.

เวลา

08:30 - 12:00

วัดบึงทองหลวง

1115 ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 089 110 2587

สถานที่เจาะ : ศาลาอเนกประสงค์วัดบึงทองหลวง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.