วันที่

08 ก.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

94 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02 958 0011 ต่อ 1806

สถานที่เจาะ : ชั้น 3 โซน Campus Park ฝั่งเซ็นทรัล

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.