วันที่

02 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง

255 – 257 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2220 3915 

สถานที่เจาะ : ปากซอยมังกร หน้าห้างทองฮั่วเซ่งเฮง เยาวราช (ฝั่งสำเพ็ง)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.