วันที่

02 ก.ย.

เวลา

09:00 - 11:30

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

189/1 ถนนบางขุนนท์ แขวงบางขุนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  0 2881 4835

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมชั้น 9

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.