วันที่

02 ก.ย.

เวลา

09:00 - 11:30

บริษัท ไลท์ออนอิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

38/4 ม.1 หมู่บ้านทิวสน ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ :  0 2533 1208-16 ต่อ 319

สถานที่เจาะ : หน้าบริษัท

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.