วันที่

02 ก.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

บมจ. กุลธรเคอร์บี้ จำกัด

126 นิคมฯลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  0 2326 0831-6 ต่อ 122 

สถานที่เจาะ : สนามเปตอง (ข้างห้องประชุม 30 ปี)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.