วันที่

23 มิ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

18 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 10 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 444 0138 ต่อ 8874-75

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารภูมิพัฒน์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.