วันที่

31 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

18 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 10 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 444 0138 ต่อ 8874-75

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมลัดดาวัลย์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.