วันที่

06 พ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

35/2 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด กม.6 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ชั้น G

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.