วันที่

21 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลพญาไท ๒

943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2617 2444 ต่อ 5268

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม We  Open ชั้น 9

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.