วันที่

10 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลบางมด

59/7 หมู่ 10 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 867 0606 ต่อ 3506-3508

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมชั้น 5

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.