วันที่

22 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลนครธน

1 พระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 450 9999 ต่อ 5281

สถานที่เจาะ : หน้าห้องประชุมทองสิมา ชั้น 4


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.