วันที่

27 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลนครธน

1 พระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 450 9999

สถานที่เจาะ : หน้าโรงพยาบาล

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.