วันที่

18 พ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลธนบุรี 1

34 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 487 2000 ต่อ 2422

สถานที่เจาะ :  ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 6

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.