วันที่

12 พ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

123 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 644 9415 ต่อ 10645-7

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.