วันที่

11 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลคามิลเลียน

423 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 25) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2185 1444 Ext. 354

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมเอ็นริโก ชั้น 6 อาคารอันตน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.