วันที่

23 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด (โก๋แก่)

11/1,11/2 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2416 0077 ต่อ  1329

สถานที่เจาะ : โรงอาหาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.