วันที่

12 ม.ค.

เวลา

08:30 - 12:00

โรงงานมักกะสัน การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 245 2480 ต่อ 5192, 5193

สถานที่เจาะ : หน้าตึกอำนวยการ

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.