วันที่

22 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จำกัด

699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 722 8395-8 ต่อ 1501

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารโมเดอร์ฟอร์มทาวเวอร์ 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.