วันที่

15 ก.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บมจ.สยามแม็คโคร สาขาอ่อนนุช

903 ถนนอ่อนนุช (ระหว่าง 17 และ 17/1) แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  0 2021 4770 ต่อ 104

สถานที่เจาะ : หน้าห้าง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.