วันที่

16 ก.ค.

เวลา

13:00 - 15:00

บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสามเสน

935/11 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 241 8400 ต่อ 104, 105

สถานที่เจาะ : หน้ามิสเตอร์โดนัท

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.