วันที่

21 ก.ย.

เวลา

09:00 - 11:00

บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบางบัวทอง

47 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2003 8790 Ext. 104

สถานที่เจาะ : ด้านหน้าทางเข้าพนักงาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.