วันที่

28 ธ.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บมจ.สยามแม็คโคร สาขาคลองหลวง

39 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ :  0 2529 3636 ต่อ 104

สถานที่เจาะ : หน้าห้าง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.