วันที่

28 ต.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บมจ.สยามแม็คโคร สาขาวังหิน

758/760 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 017 0050 ต่อ 104

สถานที่เจาะ : ข้างอาคารของแม็คโคร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.