วันที่

21 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบางบอน

210 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 416 8080-90 ต่อ 105

สถานที่เจาะ :หน้าร้านกล้วยปิ้ง (ฝั่งห้องน้ำ)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.