วันที่

15 ก.พ.

เวลา

13:00 - 15:00

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล, กรุงเทพฯ

48 ซอยบูรพา ถนนเจริญกรุง 40 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 659 9000 ต่อ 7355 

สถานที่เจาะ : หน้าตึกเก่า

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.