วันที่

20 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

อาคารแปซิฟิคเพลส

140 อาคารแปซิฟิคเพลส ระหว่างสุขุมวิท 4 กับ 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2254 5720 ต่อ 208

สถานที่เจาะ : ลานบ่อน้ำพุ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.