วันที่

22 พ.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

เอ็ม จตุจักร

18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ข้างอาคาร B

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.