วันที่

16 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

3195/17-29 วิบูลย์ธานีทาวเวอร์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 262 4000 ต่อ 24278

สถานที่เจาะ :หน้าอาคารเอสโซ่,หน้าอาคารมาลีนนท์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.