วันที่

15 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เอไอเอ จำกัด

181 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2783 7366

สถานที่เจาะ : ห้องฝึกอบรม 1 และ 2 อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 2

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.