วันที่

20 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

555/1 อาคาร EnCo A ชั้น G ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 02140 1118

สถานที่เจาะ : ฺBanquet Room ชั้น 5 อาคาร EnCo C

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.