วันที่

18 ก.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่

4 ถนนพัฒนาการ 26 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ห้องเอนกประสงค์ อาคาร C

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.