วันที่

14 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เบเกอรี่ ดีโป้ จำกัด

5/6 ม.6 ถ.ชัยพฤกษ์ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถหน้าบริษัท

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.