วันที่

06 ต.ค.

เวลา

09:30 - 15:00

บริษัท เบลตันอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด

101/110 ม.20 นิคมฯ นวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ :  02 529 7300 ต่อ 1204

สถานที่เจาะ : โรงอาหารชั้น 2 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.