วันที่

10 ก.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

กลุ่มเซ็นทรัล สาขาหัวหมากทาวน์ เซ็นเตอร์

177 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 718 7777 ต่อ 2002

สถานที่เจาะ : ชั้น 5 ศูนย์การค้าหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.