เซ็นทรัลเวิลด์

วันที่

07 พ.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

เซ็นทรัลเวิลด์

999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถ Super Car ด้านหน้าอาคารดิออฟฟิเซส

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.